Σεμινάρια

    Ο  Σύνδεσμος  από  την  ίδρυση  του  έως  σήμερα  εκτός  του  ότι  ασχολήθηκε  επί  της  νομοθεσίας  για  να  προβάλει  στα  μέλη  του  οποιαδήποτε  αλλαγή  επέρχεται  και  στην  εκπαίδευση  τους,  ούτως  ώστε  να  εκπαιδεύονται  και  να  ακολουθούν  την  τεχνολογία  που  τα  τελευταία  χρόνια  αναπτύσσεται  με  γοργούς  ρυθμούς.

Περισσότερα...

Διαρθρωτική Προσαρμογή Επιχειρήσεων

Το Πρόγραμμα «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» αφορά στην ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων μέσω της εκπόνησης και εφαρμογής «Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων σε επίπεδο Νομού», με στόχο την ανταπόκρισή τους  στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνει η οικονομική κρίση.

Φορέας υλοποίησης και διαχείρισης του Προγράμματος Διαρθρωτικής Προσαρμογής είναι το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) – www.eiead.gr

Περισσότερα...