Τετάρτη, Μαΐου 29, 2024

ΠΙΚΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΔΕΙΑ

Α'ΕΙΔΙΚ-1ηςΟΜΑΔΑΣ-130KW

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ

11/68

ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ

12/03/2015

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ

01/01/2023

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΙΚΟΥΛΗΣ

ΟΝΟΜΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΚΕΡΑΜΙΤΣΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ - Τ.Κ .

ΦΙΛΙΑΤΕΣ - 46300

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

2664022702

ΚΙΝΗΤΟ

6976488043, 6946020151

e-mail

-

Ιστοσελίδα

-