Σάββατο, Απριλίου 20, 2024

ΜΠΑΛΛΑΣ ΔΟΝΑΤΟΣ

ΑΔΕΙΑ

Α'ΕΙΔΙΚ-1ηςΟΜΑΔΑΣ-130KW

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ

39

ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ

19/09/2014

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ

01/01/2023

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΠΑΛΛΑΣ

ΟΝΟΜΑ

ΔΟΝΑΤΟΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΜΙΧΑΗΛ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΛΑΙΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ - Τ.Κ .

ΦΙΛΙΑΤΕΣ - 46300

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

-

ΚΙΝΗΤΟ

6944530617

e-mail

-

Ιστοσελίδα

fdballas.eu