Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 20, 2021

ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΔΕΙΑ

Α'ΕΙΔΙΚ.-1ηςΟΜΑΔΑΣ-130KW

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ

36

ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ

03/09/2014

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ

01/01/2023

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΟΝΟΜΑ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ - Τ.Κ .

ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ - 46030

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

2665027078

ΚΙΝΗΤΟ

6972714635

e-mail

-

Ιστοσελίδα

-