Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 20, 2021

ΚΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΔΕΙΑ

Α'ΕΙΔΙΚ.-1ηςΟΜΑΔΑΣ-130KW

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ

23

ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ

12/06/2014

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ

01/01/2023

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΟΝΤΗΣ

ΟΝΟΜΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 25

ΠΕΡΙΟΧΗ - Τ.Κ .

ΗΓ/ΤΣΑ - 46100

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

-

ΚΙΝΗΤΟ

6971950827

e-mail

-

Ιστοσελίδα

-