Κυριακή, Δεκεμβρίου 04, 2022

Σεμινάρια

    Ο  Σύνδεσμος  από  την  ίδρυση  του  έως  σήμερα  εκτός  του  ότι  ασχολήθηκε  επί  της  νομοθεσίας  για  να  προβάλει  στα  μέλη  του  οποιαδήποτε  αλλαγή  επέρχεται  και  στην  εκπαίδευση  τους,  ούτως  ώστε  να  εκπαιδεύονται  και  να  ακολουθούν  την  τεχνολογία  που  τα  τελευταία  χρόνια  αναπτύσσεται  με  γοργούς  ρυθμούς.

    Πολλές  αλλαγές  έχουν  γίνει  τα  τελευταία  χρόνια  στο  επάγγελμα  μας,  όπως  για  παράδειγμα  αντικαταστήθηκε  ο  ΚΕΗΕ  (κανονισμός  εσωτερικών  ηλεκτρικών  εγκαταστάσεων)  με  το  πρότυπο  ΕΛΟΤ  HD  384  ή  για  παράδειγμα  οι  λειτουργίες  αντλιοστασίων  από  τα  απλά  συστήματα  αυτοματισμών  Υ-Δ  σε  ομαλούς  εκκινητές – INVERTER– PLC,  όλα  αυτά  αν  μη  τι  άλλο  μας  δείχνουν  ότι  η  τεχνολογία  τρέχει  με  γοργούς  ρυθμούς,  έτσι  και  το  σωματείο  μας  οργανώνει  εκπαιδευτικά  σεμινάρια  για  την  επιμόρφωση  των  μελών  και  κατ’ επέκταση  τα  μέλη  να  τα  χρησιμοποιούν  πρώτα  από  όλα  για  την  ασφάλεια  του  καταναλωτή,  για  την  εξοικονόμηση  ενέργειας  αλλά  και  για  την  ευκολία  του.

    Σεμινάρια  που  ο  Σύνδεσμος  μας  κατά  καιρούς  έχει  οργανώσει  είναι  τα  εξής:

   

    1) ΕΛΟΤ  HD  384

    Το  παραπάνω  πρότυπο  ΕΛΟΤ  HD  384  ήρθε  το  2004  με  νόμο  του  κράτους  (Φ.Ε.Κ. 470/5-3-2004)  να  αντικαταστήσει  το  ΚΕΗΕ  και  είχε  μεγάλες  αλλαγές  για  το  επάγγελμα  του  ηλεκτρολόγου. Το  σωματείο  μας  έκανε  δυο  τμήματα  σεμιναρίων  και  τα  μέλη  μας  εκπαιδεύτηκαν  και  ενημερώθηκαν.

    2) ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ  ΓΕΙΩΣΗ

    Η  παραπάνω  εφαρμογή  ήρθε  να  γίνει  υποχρεωτική  με  νόμο  του  κράτους    (Φ.Ε.Κ. 1222/5-9-2006)  και  τα  μέλη  μας  εκπαιδεύτηκαν  με   δυο  τμήματα  σεμιναρίων,  ώστε  να  μπορούν  να  έχουν  ποιότητα  εργασιών  (σωστή  κατασκευή)  ως  προς  τους  πελάτες  τους.

    3) ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΕΣΩ  Η/Υ

    Βρέθηκε  λογισμικό  το  οποίο  μπορεί  με  ευκολία  ο  εργολήπτης  ηλεκτρολόγος  να  σχεδιάζει  την  εγκατάσταση  και  να  εκδίδει  πιστοποιητικό  για  την  εξυπηρέτηση  του  καταναλωτή  στη  ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε.

    Σαράντα μέλη μας περίπου ακολούθησαν το σεμινάριο που  έγινε στις 8-9-10/12/2011)  και  από  τότε  έως  σήμερα  μπορούν  να  μειώνουν  τον  χρόνο  μελέτης  και  εκπόνησης  μιας  Υ.Δ.Ε.  αλλά και  να  παραδίδουν  στον  πελάτη  τους  το  έντυπο  της  Υ.Δ.Ε.  χωρίς  λάθη.

    Επίσης  μπορούν  ταυτόχρονα  να  κάνουν  επιμέτρηση  των  υλικών  του  και  να  βγάζουν  πιο  ακριβής  λογαριασμούς  ως  προς  όφελος  τους  αλλά  και  ως  προς  το  όφελος   του  καταναλωτή.        

   

4) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

     Είναι  υποχρεωτικό  να  είναι  όλοι  οι  ιδιοκτήτες  επιχειρήσεων  που  απασχολούν  ή  δεν  απασχολούν  προσωπικό. Ο Σύνδεσμος  μας  κατά  το  παρελθόν  έχει  διοργανώσει 3 τμήματα  σεμιναρίων   σε  συνεργασία  με  το  ΙΜΕ – ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ  και  μέλη  μας  είχαν  την  δυνατότητα  να  εκπαιδευτούν  και  να  πάρουν  την  ανάλογη  πιστοποίηση.

5) ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

    Μία  εγκατάσταση  δομημένης  καλωδίωσης  αποτελείται  από  ένα  σύνολο  καλωδίων  και  υλικών  το  οποίο  πραγματοποιεί  την  μετάδοση  φωνής  και  δεδομένων  σε  ένα  κτήριο. Για  πολλά  χρόνια  η  καλωδίωση  που  εξυπηρετούσε  τις  ανάγκες  μετάδοσης  δεδομένων  γινόταν  ξεχωριστά  από  αυτές  τις  καλωδιώσεις  για  την  μεταφορά  φωνής. Όμως  η  ενσωμάτωση  συστημάτων  υψηλής  τεχνολογίας  σε  όλους  τους  χώρους  έκανε  την  ανάγκη  ενός  τυποποιημένου  τρόπου  καλωδίωσης  μεγαλύτερη. Έτσι  με  ένα  σύστημα  καλωδίωσης  μπορούμε  να  εξυπηρετούμε  τις  ανάγκες  των  παρακάτω:

Πυρασφάλεια – πυρανίχνευση

Σύστημα  ασφαλείας  και  ελέγχου  πρόσβασης

Σύστημα  ελέγχου  και  εξοικονόμησης  ενέργειας

Σύστημα ελέγχου  θερμοκρασίας  και  εξαερισμού

Μεταφορά  δεδομένων  (Δίκτυο  Η/Υ)

Μεταφορά  φωνής  (Τηλέφωνο – τηλεφωνικό  κέντρο)

Μεταφορά  εικόνας  (Ψηφιακή  τηλεόραση)

    Ο  Σύνδεσμος  μας  έχει  διοργανώσει  δυο  τμήματα  σεμιναρίων  για  την  δομημένη  καλωδίωση  για  την  εκπαίδευση  των  μελών  του,  με  διάρκεια  προγράμματος  40  ωρών  το  καθένα  εκ των  οποίων  οι  25  ώρες  αποτελούνται  από  θεωρία  και  οι  15  ώρες  πρακτική. 

6) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

     Ο  Σύνδεσμος  μας  διοργάνωσε  4  τμήματα  σεμιναρίων  για  την  εκμάθηση  των  μελών  σε  ότι  αφορά  το  ηλεκτρολογικό  σχέδιο  με  διάρκεια  προγραμμάτων  20  ωρών  το καθένα  εκ  των  οποίων  όλες  οι  ώρες  ήταν  θεωρία. Σκοπός  αυτών  των  σεμιναρίων  ήταν  η   εκμάθηση του ηλεκτρολογικού σχεδίου δηλαδή για να πραγματοποιηθεί μια κατασκευή, χρειάζεται ένα σχέδιο που να δίνει την εξωτερική εμφάνιση κάθε αντικειμένου και όλες τις λειτουργικές λεπτομέρειες, εσωτερικές και εξωτερικές. Χρειάζεται, λοιπόν, να σχεδιάσουμε μια σειρά από όψεις του αντικειμένου ή της κατασκευής που θέλουμε να κάνουμε και μερικές τομές που μας δείχνουν όλες τις εσωτερικές κυρίως λεπτομέρειες της κατασκευής. Τις όψεις και τις τομές τις συμπληρώνουμε με τις απαραίτητες διαστάσεις. Η σχεδίαση αυτού του τύπου δε γίνεται αυθαίρετα, αλλά σύμφωνα με ένα σύστημα που το έχουν δεχθεί και το ακολουθούν όλα τα έθνη. Έτσι, λοιπόν, κάθε τεχνικό σχέδιο είναι μια γραφική αναπαράσταση που έγινε με ελεύθερο χέρι ή με τη βοήθεια σχεδιαστικών οργάνων και παρουσιάζει την εξωτερική μορφή και τις εσωτερικές λειτουργίες ενός αντικειμένου υπάρχοντος ή μέλλοντος να κατασκευασθεί.

7) ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

    Ο  Σύνδεσμος  μας  έχει  πραγματοποιήσει  και  ένα  τμήμα  σεμιναρίου  με  διάρκεια  προγράμματος  40  ωρών  εξολοκλήρου  θεωρίας  για  την  επιμόρφωση  των  μελών  του  σε  ότι  αφορά  τις  βασικές  γνώσεις  πληροφορικής. Σκοπός του σεμιναρίου  αυτού ήταν να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι να χρησιμοποιούν τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή για ανάγκες που σχετίζονται άμεσα µε την εργασία τους. Προσδοκώµενα αποτελέσµατα με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου ήταν οι εκπαιδευόμενοι να έχουν αποκτήσει: γνώσεις για βασικές λειτουργίες Η/Υ και διαχείριση αρχείων και φακέλων, βασικές γνώσεις στην Επεξεργασία Κειμένου (MS Word). Πιο αναλυτικά οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να γνωρίζουν:

- Επεξεργασία Κειμένου /Word

- Υπολογιστικά Φύλλα /Excel

- Εφαρμογές στο Διαδίκτυο/Internet

- Παρουσιάσεις /Power Point

- Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας

- Υγιεινή & Ασφάλεια στο χώρο εργασίας

8) ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ

     Με  αυτό  το  σεμινάριο  τα  μέλη  του  Συνδέσμου  μας  διδάχτηκαν  κάποια  βασικά  λογιστικά  και  φοροτεχνικά   θέματα  που ήταν  απαραίτητα  για  την  σωστή  ολοκλήρωση  της  εργασία  τους. Μερικά  από  αυτά  είναι : διαχείριση  εσόδων – εξόδων, Φ.Π.Α., τήρηση  βιβλίων, εκδόσεις - καταχωρήσεις  παραστατικών και  άλλα  πολλά.       

9) ΝΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (Υ.Δ.Ε.)

     Η ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας σε συνδυασμό με την απόπειρα για εξοικονόμηση ενέργειας έχει οδηγήσει στην αλλαγή πορείας ως προς την εκπόνηση μελέτης και κατασκευής των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Περαιτέρω η ανάγκη για ακόμα ασφαλέστερες εγκαταστάσεις στις οποίες απαλείφετε ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας έχουν επιβάλλει την εφαρμογή νέων ελέγχων και την συγκρότηση υπεύθυνης δήλωσης η οποία αποτελεί δεσμευτικό συμβόλαιο για την πληρότητα και την ασφάλεια του μελλοντικού χειριστή. Ο  Σύνδεσμος  μας  υλοποιείσαι  κατά  το  παρελθόν  δυο  τμήματα  σεμιναρίων  για  την  νέα  Υ.Δ.Ε  με  διάρκεια  προγραμμάτων  16  ωρών  θεωρίας  το  καθένα  και  σκοπός  των  σεμιναρίων  αυτών  ήταν  να   προσφέρει σαφή και σε βάθος επιμόρφωση πάνω στους νέους κανόνες των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που τους επιβάλλει το πρότυπο του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης HD384 (ΕΛΟΤ HD384). Οι  θεματικές  ενότητες  που  αναλύθηκαν  ήταν  οι  εξής :

1. Τεχνική νομοθεσία: Πραγματοποιείται εκτενής αναφορά πάνω στους κανονισμούς της τεχνικής νομοθεσίας που διέπουν την ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
2. Πρότυπα: Παρουσίαση των προτύπων του IEC και του εναρμονισμένου Ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ HD384.
3. Πρότυπα αγωγών και καλωδιώσεων.
4. Πίνακες βοηθείας ορθής συμπλήρωσης νέας ΥΔΕ: Πλήρη και εμπεριστατωμένη παρουσίαση των πινάκων βοηθείας που περιλαμβάνουν αντίστοιχα τις περιπτώσεις ηλεκτροδότησης, ασφαλειοδιακόπτες, πίνακες χρήσης νομοθεσίας και τιμές γειώσεων.
5. Τεχνικά έγγραφα: Αναλυτική παρουσίαση και αναφορά πάνω στα τεχνικά έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν μία υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου.
6. Παραδείγματα: Πρακτικά παραδείγματα που ενσωματώνουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.

10) «ΈΞΟΔΟΣ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΚΡΙΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΣΤΗΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΤΗΣ  ΚΡΙΣΗΣ  ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ – Η  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΣΤΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΚΡΙΣΗΣ» 

     Το  σεμινάριο  αυτό  που  διοργάνωσε  ο  Σύνδεσμος  μας  θα κάνει αναφορά στον τρόπο λειτουργίας και τις ιδιαίτερες ανάγκες των επιχειρήσεων στις οποίες απασχολούνται οι ηλεκτρολόγοι. Στόχος  του  συγκεκριμένου  σεμιναρίου ήταν η εξοικείωση των  ηλεκτρολόγων   με καινοτομικές ιδέες,  με μεθόδους και μέσα που μπορούν να αξιοποιήσουν, ώστε να επιτύχουν τη βέλτιστη διαχείριση πόρων και ανθρωπίνου δυναμικού, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, ώστε να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης και να συμβάλουν στην καλύτερη λειτουργία των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται, συμβουλεύουν, διαχειρίζονται ή υπάρχει ενδεχόμενο να απασχοληθούν.

11) ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

     Τα  φωτοβολταϊκα  συστήματα  αποτελούν  μια  αξιόπιστη  τεχνολογία  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  από  τον  ήλιο. Η  απόδοση  των  συστημάτων  αυτών  αυξάνεται  με  την  χρήση  συστημάτων  περιστροφής  των  πλαισίων,  τα  οποία  ακολουθούν  την  κίνηση  του  ηλίου,  ωστόσο  η  εγκατάσταση  τέτοιων  συστημάτων  είναι  δυνατόν  να  αυξήσει  το  κόστος  της  επένδυσης. Οι  συνεχείς  τεχνολογικές  εξελίξεις  σε  αυτόν  τον  τομέα   αποσκοπούν  στην  μεγιστοποίηση  της  απόδοσης  των  συστημάτων  αυτών  και  στην  ταυτόχρονη  μείωση  του  κόστους  της  παραγόμενης  κιλοβατώρας  με  στόχο  να  καταστήσουν  τα  φωτοβολταϊκα  συστήματα  μια  από  τις  σημαντικότερες  τεχνολογίες  εκμετάλλευσης  της  ηλιακής  ενέργειας  στο  άμεσο  μέλλον.

    Ο  Σύνδεσμος  μας  ολοκλήρωσε  και  ένα  σεμινάριο  με  διάρκεια  40  ωρών  για  την  επιμόρφωση  των  μελών  του.  

12) ΕΞΥΠΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ

     Ο  Σύνδεσμος  μας  διοργάνωσε  και  υλοποιείσαι  σεμινάριο  με  τίτλο  «Έξυπνες  ηλεκτρολογικές  εγκαταστάσεις  και  απομακρυσμένη  διαχείριση». Το  σεμινάριο  αυτό  έχει  ως βασικό σκοπό τη δημιουργία ειδικών επαγγελματικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ώστε, οι συμμετέχοντες ηλεκτρολόγοι να αποκτήσουν νέα επαγγελματικά εφόδια και πιο συγκεκριμένα από τις έξυπνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Βασίζεται στην παγκόσμια καθιερωμένη ανοικτή τεχνική ΚΝΧ  και
 η συνολική  διάρκεια του προγράμματος ήταν  50 εκπαιδευτικές ώρες.
Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης ήταν:
1. η απόκτηση γνώσης των βασικών όρων και της δομής της τεχνικής ΚΝΧ των έξυπνων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καθώς και ο εντοπισμός διαφορών μεταξύ συμβατικών και έξυπνων εγκαταστάσεων,
2. η διερεύνηση των σημερινών δυνατοτήτων και των αναμενόμενων οφελών – πλεονεκτημάτων από τις έξυπνες εγκαταστάσεις. Να διερευνηθούν ακόμη οι σημερινές δυνατότητες και αναμενόμενα οφέλη για πελάτες αλλά και για ηλεκτρολόγους από τις έξυπνες εγκαταστάσεις,
3. η γνώση των δυνατοτήτων και της βασικής χρήσης του λογισμικού ETS 4 για δημιουργία έξυπνων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, αλλά και για χρήσεις αλλαγών και συντήρησης αυτών (service) μέσω παραδειγμάτων – εφαρμογών,
4. η γνωριμία με τα «έξυπνα» ηλεκτρολογικά υλικά και με τις δυνατότητες τους για εφαρμογές ελέγχου φωτισμού, ηλεκτρικών ρολών, κεντρικών εντολών, θέρμανσης, ψύξης, ενδείξεων και τηλεχειρισμού, και τέλος
5. η απόκτηση γνώσης των ιδιαιτεροτήτων και των απαιτήσεων κατά την κατασκευή και τον έλεγχο έξυπνων εγκαταστάσεων με βάση την τρέχουσα πρακτική και την ισχύουσα ηλεκτρολογική νομοθεσία.


13) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΝΧ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

    Ο  Σύνδεσμος  μας  προγραμμάτισε  και  ολοκλήρωσε  ένα  τμήμα  σεμιναρίου  για  την  τεχνική  instabusKNX. Στόχοι  του  σεμιναρίου  αυτού  είναι :

- Η  εισαγωγή  στην  τεχνική   instabusKNX

- Δυνατότητες  και  χρήσεις  της  τεχνικής   instabusKNX

- Ειδική  τεχνική  μεταβίβασης  δεδομένων  εγκαταστάσεων   instabusKNX

- Δημιουργία,  διάρθρωση  και  τρόπος  επεξεργασίας  έργων

- Προγραμματισμός  συσκευών,  θέση  σε  λειτουργία  εγκατάστασης  και  εργασίες  διάγνωσης  με  το  ΕΤS 4 Professional

    Τα  μέλη  του  Συνδέσμου  που  παρακολούθησαν  επιτυχώς  το  παραπάνω  σεμινάριο  θα  αποκτήσουν  πιστοποιητικό  instabusKNX,  με  βάση  του  οποίου  είναι  δυνατή  η  αναγνώριση  του  συμμετέχοντος  στον  θεσμό  των   instabusKNX  Partners  από  την  ΚΝΧ  Assocation(Βρυξέλλες).

Τέλος  το  Δ/Σ  του  Συνδέσμου  μας  πληροφορεί  το  Θεσπρωτικό  κοινό,  όταν  χρησιμοποιεί  ηλεκτρολόγους  μέλη  του  Συνδέσμου  μας  να  ζητάνε  από  τα  μέλη  μας  τις  πιστοποιήσεις  από  τα  σεμινάρια  για  το  συγκεκριμένο  έργο  που  τους  αναθέτουν  π.χ.  όταν  θέλετε  να  αναθέσετε  σε  μέλος  μας  την  κατασκευή  μιας  θεμελιακής  γείωσης  να  σας  δείξουν  και  την  ανάλογη  βεβαίωση  από  το  σεμινάριο.

    Επίσης  μπορείτε  να  λαμβάνετε  πληροφορίες  από  το  γραφείο  του  Συνδέσμου  μας  για  μέλη  εάν  έχουν  παρακολουθήσει  συγκεκριμένα  σεμινάρια  στέλνοντας  κάποιο  e-mail  ή  τηλεφωνικά.