Παρασκευή, Οκτωβρίου 30, 2020

ΚΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΔΕΙΑ

ΑΈΙΔΙΚ.-1ηςΟΜΑΔΑΣ-130KW

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ

5/62

ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ

05/02/2015

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ

01/01/2023

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΟΡΟΣ

ΟΝΟΜΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΚΥΠΡΟΥ 59Β

ΠΕΡΙΟΧΗ - Τ.Κ .

ΗΓ/ΤΣΑ - 46100

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

-

ΚΙΝΗΤΟ

6938862292

e-mail

-

Ιστοσελίδα

-