Παρασκευή, Ιουνίου 14, 2024

ΚΑΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΔΕΙΑ

Α’ΕΙΔΙΚ-1ηςΟΜΑΔΑΣ-130KW

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ

38

ΗΜΕΡ.ΕΚΔΟΣΗΣ

25/05/2016

ΗΜΕΡ.ΛΗΞΗΣ

01/01/2025

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΑΛΛΗΣ

ΟΝΟΜΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ-Τ.Κ.

ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ-46100

ΚΙΝΗΤΟ

6992322747

e-mail

-