Παρασκευή, Ιουνίου 14, 2024

ΠΑΣΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΔΕΙΑ

Α'ΕΙΔΙΚ.-1ηςΟΜΑΔΑΣ-130KW

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ

31

ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ

17/07/2014

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ

01/01/2023

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΣΧΟΣ

ΟΝΟΜΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ - Τ.Κ .

46200

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

-

ΚΙΝΗΤΟ

6945730042

e-mail

-

Ιστοσελίδα

-