Σάββατο, Απριλίου 20, 2024

ΒΑΣΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΔΕΙΑ

Α'ΕΙΔΙΚ.-1ηςΟΜΑΔΑΣ-130KW,Δ'ΕΙΔΙΚ-1ηςΟΜΑΔΑΣ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ

28,35

ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ

09/07/2014,09/07/2014

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ

01/01/2023,01/01/2023

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΒΑΣΣΟΣ

ΟΝΟΜΑ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ - Τ.Κ .

46200

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

-

ΚΙΝΗΤΟ

6946460294

e-mail

-

Ιστοσελίδα

-