Σάββατο, Απριλίου 20, 2024

ΠΑΣΧΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ

ΑΔΕΙΑ

Α'ΕΙΔΙΚ.-2ηςΚΑΤΗΓ.-65KW, Γ'ΕΙΔΙΚ.-3ηςΚΑΤΗΓ.-125KW

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ

35/06, 2

ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ

10/24/2006

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ

10/24/2012

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΣΧΟΣ

ΟΝΟΜΑ

ΒΛΑΣΙΟΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΓΑΡΔΙΚΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ - Τ.Κ .

ΔΗΜΟΣ ΑΧΕΡΩΝ - 46031

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

-

ΚΙΝΗΤΟ

6948118786

e-mail

-

Ιστοσελίδα

-